1. **ReactJs là gì ?

**

ReactJS là một Javascript library được phát triển bởi Facebook đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. ReactJS có thể hiểu như là một “cơ chế hiển thị giao diện dựa trên nền tảng Javascript – JavaScript-based UI rendering engine”.

React thường được so sánh với vai trò tương đương như các Javascript framework khác, nhưng việc so sánh giữa React và Angular thực sự không có ý nghĩa, bởi chúng sinh ra để đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Angular là một framework hoàn chỉnh còn React thì không. Điều này lý giải tại sao thường gây ra một số hiểu lầm về React, bởi React thường được tích hợp trong một hệ sinh thái gồm các framwork hoàn chỉnh, nhưng nó chỉ phục vụ cho tầng View.

React cung cấp một ngôn ngữ tạo template và các function nhằm render ra các mã HTML. HTML là tất cả những gì mà React có thể output ra. Các đoạn mã HTML/Javascript được gọi là các “Component” nếu có khả năng lưu trữ các trạng thái (State) của chính nó trong bộ nhớ (ví dụ như tab nào được chọn trong một loạt các tab trên giao diện), nhưng cuối cùng chúng cũng chỉ sinh ra mã HTML mà thôi.

  1. **JSX

**