Tác giả: Nguyen Manh Hoan

Tích hợp code React-Native vào app code Native Android.

Tích hợp code React-Native vào app code Native Android.

Chào các bạn, là mình đây, một dân quèn trong làng code Mobile, hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một chủ đề hấp dẫn ^^. Các bạn đã từng nghĩ app mobile viết bằng React-Native của các bạn có thể được nhúng vào một app Android Native chưa. Nếu chưa thì chúc mừng các bạn, điều đó có thể xảy ra với bài viết này của mình. Let get it!! Đầu tiên thì sự chuẩn bị là rất cần thiết, chúng ta sẽ làm bước cơ bản là có 1 app mobile React-Native và 1 app mobile Android ... »