Key words:10 tips

10 mẹo để cải thiện tốc độ trang web

10 mẹo để cải thiện tốc độ trang web

Theo bạn, tốc độ của website có thật sự quan trọng không? Sẽ như thế nào nếu 1 trang web bị delay 1 giây? Theo thống kê: Giảm 11% lượng người xem so với thông thường Giảm 16% sự hài lòng của người sử dụng Mất mát 7% trong sự chuyển đổi (conversion) (nguồn: Aberdeen Group) Amazon đã cho điều đó là đúng, báo cáo doanh thu của Amazon tăng 1% khi cải thiện được tốc độ 100 mili giây của tốc độ tải trang web.(nguồn: Amazon) Chưa hết, theo nghiên cứu của Akamai cho thấy: 47% người sử ... »

Wildcard SSL Certificates