Key words:apiary editor

Apiary Editor - Trình hỗ trợ xây dựng API Mockup

Apiary Editor - Trình hỗ trợ xây dựng API Mockup

1. Apiary là gì và tại sao nên sử dụng nó? Bạn sẽ phải làm gì khi các giao diện của mình đã hoàn tất mà chưa có APIs từ server. Bạn phải chờ hàng giờ, hàng ngày và thậm chí là hàng tuần để server hoàn tất để có APIs trả về dữ liệu cho bạn chăng. Điều đó lấy đi của bạn hàng tấn thời gian chưa kể xảy ra lỗi từ cả 2 phía. Làm sao để khắc phục nó? Công cụ được nhắc đến trong bài viết này, sẽ giúp bạn gạt bỏ những khó khăn ... »

Wildcard SSL Certificates