Từ khoá: Ansible

[Phần 2] Ansible - Cài đặt LAMP với Playbooks và Roles

[Phần 2] Ansible - Cài đặt LAMP với Playbooks và Roles

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong Ansible. Phần này chúng ta đi vào thực hành demo cài đặt một web server cơ bản với PHP, Apache và sau đó hiện ra màn hình "Hello World". Playbooks Tạo một file playbook và viết vào đấy những việc cần làm sau: Install Apache Install PHP Start Apache Show "Hello World!" Cụ thể trong file playbook.yml sẽ được viết như sau: # playbook.yml --- - hosts: all tasks: - name: 1. install Apache apt: name=apache2 state=present - name: 2. install PHP ... »

[Phần 1] Ansible - Khái niệm cơ bản

[Phần 1] Ansible - Khái niệm cơ bản

BÀI TOÁN BAN ĐẦU Đầu tiên, tôi có một bài toán muốn đặt ra như thế này. Tôi có 10 con server cần setup lên thành web server và 3 con server cần setup thành DB server. Nếu setup một cách thủ công thì chúng ta sẽ cần 10 lần thao tác giống nhau cho việc setup 10 con web server và với DB server cũng thế. Vậy bài toán đặt ra là có thể gõ 1 lệnh mà tổng 13 con server tự động được setup không. Câu trả lời là có. Và để làm được điều thì chúng ... »

Cấu hình môi trường phát triển web sử dụng Vagrant, Ansible - Step by Step

Cấu hình môi trường phát triển web sử dụng Vagrant, Ansible - Step by Step

Nội dung: Mở đầu Giới thiệu về Vagrant, Ansible Cấu hình môi trường local step by step Cấu hình các server thật Kết luận Tài liệu tham khảo Mở đầu Trước hết mình muốn đề cập đến đối tượng đọc bài viết này: Là nhưng bạn đã có chút kiến thức về vagrant, ansible, Nếu đã là Master rồi thì không cần đọc cũng được :D. Hoặc là những bạn đang tìm hiểu về công nghệ này, hoặc là bạn đang làm việc với một môi trường đã được thiết lập bởi vagrant, ansible nhưng ai đó đã làm hết ... »