Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Giới thiệu bài toán Bài toán đặt ra trong thực tế là công ty hiện có một máy server vật lý và cần tạo nhiều VPS từ máy server này để sử dụng cho mục đích học tập nghiên cứu công nghệ của mọi người trong công ty. Yêu cầu các VPS hoạt động độc lập, và chia sẻ chung tài nguyên của máy vật lý như CPU, RAM, Storage. Trong trường hợp này, phương án để có thể xử lý bài toán này là sẽ cần thực hiện ảo hóa server vật lý mà chúng ta có, từ đó ... »

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD được viết tắt từ Continuous Integration/Continuous Delivery hoặc Continuous Deployment, đại diện cho một phương pháp tự động hóa quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo rằng mã nguồn được kiểm tra, xây dựng và triển khai một cách liên tục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng một hệ thống CI/CD tự động sử dụng các dịch vụ như AWS CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy, và Github. Mô hình hoạt động của quy trình CI/CD trong bài viết được mô tả như sau: Bước 1: Developer đẩy mã ... »

FastAPI là gì, vì sao lại là nó?

FastAPI là gì, vì sao lại là nó?

Trước khi tìm hiểu về chủ đề của bài viết này, chúng ta hãy cùng xem lại thành phần cơ bản của một web hoặc mobile app và công nghệ hay ngôn ngữ lập trình đằng sau của chúng, nếu bạn là một expert thì hãy đến bước tiếp theo: Như vậy, theo mô hình trên thì ta thấy sẽ có 3 phần chính: 1. Máy khách (clients): - Có thể là web brower như là Chrome, Safari, vv hoặc là ứng dụng trên điện thoại iOS/Android - Giao tiếp với máy chủ qua phương thức HTTP/HTTPS; thường ... »

Xây dựng 1 trang admin nhanh chóng với react-admin

Xây dựng 1 trang admin nhanh chóng với react-admin

Ngày nay, không có hệ thống web-based hoàn chỉnh nào mà thiếu một giao diện quản trị. Giao diện này cung cấp một nơi cho người dùng có đặc quyền để quản lý toàn bộ hệ thống và thực hiện các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa). Rõ ràng rằng việc có một giao diện quản trị sẽ giúp tăng cường khả năng quản lý, sử dụng của hệ thống, tuy nhiên việc tạo ra một trang web có thể mở rộng và quản lý quyền hạn, cập nhật thời gian thực và truy cập nhanh đến thông ... »

Kế thừa có phải là điều xấu (Is inheritance/extends Evil)

Kế thừa có phải là điều xấu (Is inheritance/extends Evil)

Lúc ngồi nghe giảng ở trên trường, hẳn bạn sẽ từng nghe kế thừa là 1 trong 4 đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian khi tạo các class có đặc tính giống nhau. Tuy nhiên, nếu dạo một vòng trên internet, bạn sẽ bắt gặp những ý kiến không tốt về kế thừa: Ưu tiên kết hợp thay vì kế thừa (Favor composition over inheritance). Cha đẻ Java James Gosling cho hay nếu được làm lại Java từ đầu, ông sẽ... loại bỏ kế thừa. Tại sao extends lại là ... »

Khám phá Video và Audio: Sử dụng thư viện FFmpeg để Xử lý Đa Phương Tiện

Khám phá Video và Audio: Sử dụng thư viện FFmpeg để Xử lý Đa Phương Tiện

Video và audio là hai khía cạnh quan trọng của nền công nghiệp đa phương tiện ngày nay. Chúng ta sử dụng và tạo ra hàng triệu video và âm thanh hàng ngày trên mạng, từ việc xem YouTube, Netflix đến chia sẻ video gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, làm thế nào để xử lý và biên tập video và audio một cách hiệu quả? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của video và audio cũng như cách sử dụng thư viện FFmpeg mạnh mẽ để xử lý chúng. ... »

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

WebRTC là một công nghệ tuyệt vời cho phép chúng ta thực hiện những cuộc hội thoại thời gian thực. Tuy nhiên, dưới bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản đó, là một hệ thống máy chủ Signaling server mà các nhà phát triển cần để được có thông tin điều hướng cho việc chuyển tiếp các gói tin ngang hàng với nhau. ... »

Networking Foundations

Networking Foundations

Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta cũng đi tìm hiểu lại 1 số kiến thức cũng như khai niệm cơ bản về Networking Foundations. ... »

Wildcard SSL Certificates