Key words:API WebRTC

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

WebRTC là một công nghệ tuyệt vời cho phép chúng ta thực hiện những cuộc hội thoại thời gian thực. Tuy nhiên, dưới bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản đó, là một hệ thống máy chủ Signaling server mà các nhà phát triển cần để được có thông tin điều hướng cho việc chuyển tiếp các gói tin ngang hàng với nhau. ... »

Wildcard SSL Certificates