Từ khoá: agile

Test Driven Development

Test Driven Development

I. Introduction Test Driven Development (TDD)Chính xác với nghĩa đen của nó: “Test-Driven Development” có thể được tạm hiểu là mô hình phát triển với trọng tâm hướng về việc kiểm thử. TDD được xây dựng theo hai tiêu chí: Test-First (Kiểm thử trước) và Refactoring (Điều chỉnh mã nguồn) . Trong đó, khi một yêu cầu cho một chức năng nào đó (requirement) được đặt ra: Developer chuẩn bị các test case hoặc test scenario cho yêu cầu đó trước tiên và chạy thử các test case hoặc test scenario đó lần đầu tiên. Tất nhiên, việc chạy thử ... »

Giới thiệu về Scrum

Giới thiệu về Scrum

Với sự trưởng thành trong suốt hơn 25 năm của Scrum cùng sự phổ biến của nó trong cộng đồng doanh nghiệp IT, Scrum đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc phát triển, quản lý và duy trì những sản phẩn phần mềm phức tạp. Tuy nhiên, nó vẫn còn mới mẻ với nhiều người. Bài viết này sẽ trình bày tổng quản về Scrum một cách trực quan hơn thay vì toàn là chữ trên trang chủ Scrum. Định nghĩa và ứng dụng Scrum là một quy trình phát triển phần mềm chuyên sử dụng cho các ... »

Personal Kanban là gì?

Personal Kanban là gì?

I. Kanban vs Personal Kanban 1. Kanban Kanban là phát minh của Taiichi Ohno (là cha đẻ của Toyota Production System – sau này gọi là Lean Manufactoring, tiếng Việt là công nghiệp tinh gọn) vào khoảng năm 1940s. Kanban tiếng nhật là 看板 (nghĩa là bảng thông báo, bảng quảng cáo). 看(kan) nghĩa là coi xem, 板(ban) nghĩa là ván bản mỏng. Phương pháp Kanban áp dụng trong nhà máy sản xuất ô tô của Toyota cũng tương tự như việc quản lý hàng trong những siêu thị lớn, đảm bảo để luôn đáp ứng đủ nhu cầu ... »

Agile retrospective là gì?

Agile retrospective là gì?

Là một hoạt động diễn ra định kỳ, thường là vào cuối một chu kỳ phát triển của Agile (Iterator or Sprint). Các thành viên trong team sẽ cùng xem xét lại cách mà họ đang làm việc từ đó đưa ra được các action (hành động) để quá trình làm việc được tốt hơn trong những chu kỳ phát triển tiếp theo. Toàn bộ thành viên trong Agile team được kỳ vọng là nên tham gia (team phát triển thì chắc chắn phải tham gia đủ rồi). Điều thứ 12 trong 12 nguyên tắc của nguyên lý Agile định ... »

Wildcard SSL Certificates