Key words:gmail

Sử dụng Google Gmail API để thao tác với mail !

Sử dụng Google Gmail API để thao tác với mail !

Bài viết này mình memo lại những kinh nghiệm và khó khăn khi làm việc với Google Gmail API.Những ai đang làm việc liên quan đến Gmail API có thể tham khảo. Google Developers Console Đây là nơi chứa những thiết lập cần thiết đối với lập trình viên khi làm việc liên quan tới Google API. Tạo Project mới ở Google Developers Console https://console.developers.google.com/project Đầu tiên bạn cần phải có 1 tài khoản Google. Truy cập vào link trên sẽ có button tạo Project , ta có thể tạo bao nhiêu Project tùy ý ... »