Key words:song de tu nhan

Vì sao blockchain được tin tưởng hay lý thuyết trò chơi và blockchain? (Phần 1)

Vì sao blockchain được tin tưởng hay lý thuyết trò chơi và blockchain? (Phần 1)

Lời mở đầu Lý do gì mà blockchain và tiền ảo bitcoin có thể tồn tại và trụ vững tới giờ. Blockchain và lý thuyết trò chơi có liên quan gì với nhau. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu về blockchain và cái mà nó sử dụng: lý thuyết trò chơi nhé. Mục lục Lý thuyết trò chơi là gì Thành phần Phân loại Ví dụ: song đề tù nhân Ma trận thưởng phạt Lý thuyết trò chơi là gì? Đầu tiên là nói về trò chơi, có luật và những người tham gia. Khi tham gia một trò ... »