Tác giả: Q_T.Q.L

Cách thiết lập Local Notification trong iOS bằng UILocalNotification

Cách thiết lập Local Notification trong iOS bằng UILocalNotification

Trong quá trình lập trình iOS application, nhiều khi chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề như phải thêm, sửa, xóa notification cho phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các thao tác đó nhanh chóng, dễ dàng. Phân biệt Trước hết, cần phân biệt Local Notification và Push Notification Có 2 loại Notification trong iOS là Local Notification và Push Notification Push Notification là dạng thông báo ngoại tuyến, được gửi tới từ 1 server ở bên ngoài. Do vậy điều kiện tiên quyết của nó là máy phải được kết nối, ... »

Wildcard SSL Certificates