Tác giả: L.X.T

Capsule Networks

Capsule Networks

Với những người làm việc trong lĩnh vực machine learning hay deep learning hẳn không còn xa lạ gì với Convolutional neural network (CNN hay ConvNet), một mô hình mạng nơ-ron nhân tạo đã được áp dụng rất thành công đặc biệt trong lớp các bài toán Computer Vision. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng một lượng thông tin quan trọng đã bị mất mát trong quá trình xây dựng CNN. Capsule Network ra đời như là một sự cải tiến từ CNN, hứa hẹn cho kết quả tốt hơn "người anh" của nó. Đặc biệt hơn, ... »

Wildcard SSL Certificates