Là một trong những tổ chức đảm trách nghiên cứu những công nghệ mới cho tập đoàn, GMO-Z.com Vietnam Lab Center liên tục nghiên cứu, liên tục tìm hiểu những công nghệ, cũng như quy trình tiên tiến nhất trên thế giới.

Đối với mỗi quy trình, công nghệ mới chúng tôi tìm hiểu một cách nghiêm túc đảm bảo hiểu thật sâu, thật rõ đúng bản chất, thực hành nhiều lần cho tới khi hiểu rõ thì mới dừng lại. Sau khi hiểu rõ thì chia sẻ, truyền đạt lại cho mọi người một cách tỉ mỉ.

Chia sẻ kiến thức

Một buổi chia sẻ kiến thức của các thành viên GMO-Z.com Vietnam Lab Center

Có một câu hỏi đặt ra là chia sẻ kiến thức một cách tỉ mỉ là như thể nào. Để đáp ứng được điều này người chia sẻ luôn luôn phải trả lời được 4 câu hỏi dưới đây:

  1. What? - Làm rõ nó là gì?
  2. When? - Nó được dùng khi nào?
  3. Why? - Tại sao lại dùng nó?
  4. Who? - Ai là người dùng nó?
  5. How To? - Dùng nó như thế nào?