Từ khoá: artoolkit

Xây dựng ứng dụng AR với ARToolkit

Xây dựng ứng dụng AR với ARToolkit

Giới thiệu về AR Nói đến AR hẳn là ai không biết thì cũng từng nghe qua rồi. https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality Hiểu nôm na nó AR là một công nghệ cho phép lồng ghép thông tin ảo vào thế giới thực (và ngược lại), nó giúp người sử dụng tương tác với những nội dung số trong thực tại (như chạm vào, phủ vật thể lên trên - nói dễ hiểu là ghép ảnh theo dạng 3D),... Và với phần cứng mạnh mẽ như hiện nay VR/AR sẽ "ảo tung chảo" nhờ ... »

Wildcard SSL Certificates