Từ khoá: awk

Xử lý file text với AWK

Xử lý file text với AWK

Gần đây khi phải xử lý dữ liệu là các file text lớn, AWK đã giúp mình rất nhiều. Vì vậy, mình muốn viết 1 chút về nó, để note lại tham khảo sau này. Vậy, AWK là gì? AWK là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted programming language). Là một công cụ mạnh mẽ và được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý dữ liệu text. AWK được đặt tên dựa theo 3 chữ cái đầu tiên của những tác giả, Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger, và Brian W. Kernighan. Phiên bản đầu tiên của ... »

Wildcard SSL Certificates