Từ khoá: Chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Trong chuỗi bài viết này mình sẽ trình bày các kiến thức cơ bản, khái niệm cũng như các phương pháp để phân tích và dự báo chuỗi thời gian (time series). Trước hết ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến chuỗi thời gian. 1. Chuỗi time series là gì? Là chuỗi các điểm dữ liệu được đo theo từng khoảng thời gian liền nhau, khoảng cách giữa các lần đo là bằng nhau. (Lưu ý rằng dữ liệu mà ta đang nói ở đây phải là tập các biến ngẫu nhiên - stochastic process) ... »

Wildcard SSL Certificates