Từ khoá: fluter

Quản lý state bằng Provider trong Flutter

Quản lý state bằng Provider trong Flutter

I. Lời nói đầu Có rất nhiều cách quản lý state trong Flutter. Sử dụng provider là 1 trong những cách đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem sử dụng nó như thế nào. II. Case studyGiả sử ta có 1 ứng dụng đơn giản. Ứng dụng này gồm 2 thành phần chính là 1 thư viện dùng để hiện thị danh sách các sản phẩm và 1 giỏ mua hàng để hiển thị danh sách những sản phẩm đã được chọn. Từ 2 thành phần này, ta sẽ thiết kế 1 app bằng flutter có cấu trúc như ... »

Wildcard SSL Certificates