Key words:gatling

Test tải với Gatling

Test tải với Gatling

Làm thế nào để kiểm tra test tải đơn giản cho con server của mình? Bài viết này sẽ giới thiệu sử dụng công cụ Gatling. Gatling là gì? Gatling là một công cụ kiểm tra hiệu suất mã nguồn mở. Nó là một framework dựa trên Scala, Akka và Netty. Đây là một công cụ cho hiệu suất cao và ghi lại các báo cáo ... »