Key words:load balancer

Test tải với Gatling

Test tải với Gatling

Làm thế nào để kiểm tra test tải đơn giản cho con server của mình? Bài viết này sẽ giới thiệu sử dụng công cụ Gatling. Gatling là gì? Gatling là một công cụ kiểm tra hiệu suất mã nguồn mở. Nó là một framework dựa trên Scala, Akka và Netty. Đây là một công cụ cho hiệu suất cao và ghi lại các báo cáo ... »

Load balancing cho web service

Load balancing cho web service

Gần đây khi tôi tham gia một dự án về EC ( thương mại điện tử) tôi có gặp 1 vấn đề liên quan tới Load Balancing như sau: User login vào site rồi, nhưng một lát sau lại bị logout mặc dù session đã được setting trong vòng 1 tuần. Sau đó tôi kiểm tra lại session driver thì thấy  là đang lưu dạng file trên local của server => đã đổi sang lưu trên mysql or reddit nhưng đều vô dụng, tình trạng cũ vẫn tái diễn. Nhờ vấn đề trên mà tôi đã tìm hiểu sâu hơn về ... »