Từ khoá: RestAPI

Vì sao bạn nên (và không nên) chọn Graphql thay cho RestAPI

Vì sao bạn nên (và không nên) chọn Graphql thay cho RestAPI

Vào một ngày đẹp trời, sếp quăng 1 dự án fullstack mới, bảo bạn triển khai. Hàààà… bạn thở dài, nhắp ly cà phê… “Frontend react hay vue, backend thì chắc chọn 1 trong mấy thằng nestjs, django, laravel… Cầu nối giữa 2 thằng này thì RestAPI. Xong, như mọi khi, nhàm nhưng khỏe. Giờ bắt tay vào việc thôi.” Nhưng khoan, từ từ, bạn có muốn thử Graqhql thay cho thằng RestAPI không? Ấy, tôi thấy 2 hàng lông mày bạn xô lại, hẳn đang nghĩ đồ nào xài quen thì cứ dùng, mắc mớ gì đổi sang cái ... »

Wildcard SSL Certificates