I.Giới thiệu:

  • Salesforce là  một giải pháp quản lý, bán hàng và các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
  • Mục đích sử dụng salesforce nhằm nâng cao doanh thu bán hàng .
  • Salesforce cung cấp các  dữ liệu quan trọng để phân tích giúp nhân viên sales có sự tập trung tốt tới khách hàng tiềm năng.

II. Cách thực hiện:

https://github.com/SubC4i/Sublime-MavensMate-Monokai/blob/master/guide/Setup-Salesforce-IDE-for-Sandbox-in-VSCode.md#setup-salesforce-ide-for-sandbox-in-vscode

  • Step 3 : Cách tạo 1 project Hello World và deploy source code lên môi trường salesforce

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/quick-start-lightning-web-components/create-a-hello-world-lightning-web-component

III. Tổng kết:

Các phần trên là các bước đầu tiên khi bắt đầu làm dự án salesforce.Khi làm porject thực tế sẽ còn nhiều phần như apex , database , lighning web compoent (LWC) , Aura Component , Visual Force Page , và sử dụng database bên ngoài như heroku ... .Khi đó các bạn có thể tham khảo source code mẫu của salesforce để nhanh chóng hiểu và ứng dụng vào project của mình : https://trailhead.salesforce.com/sample-gallery