Trước khi tìm hiểu về RTB thì mình sẽ giới thiệu sơ lược cách thức quảng cáo hoạt động như thế nào. Để đơn giản, ở đây mình chỉ nói đến quảng cáo trên trang web, hay app.

Một công ty mỹ phẩm A có sản phẩm sửa rửa mặt mới, họ muốn người dùng biết đến sản phẩm, tăng doanh số bán hàng, họ nghĩ tới việc quảng cáo. Thường thì họ sẽ tìm đến một đại lý quảng cáo (Ad Networks). Đại lý quảng cáo sẽ tìm danh sách các trang web thích hợp, lượng view hoặc tương tác cao và đặt quảng cáo ở đó. Công ty mỹ phẩm trả tiền cho Ad Networks, Ad Networks trả tiền cho chủ trang web, và giữ lại một phần làm phí trung gian. Với lượng trang web, người dùng internet đồ sộ thì Ad Networks khó lòng đảm bảo được việc tối ưu về thời gian, chi phí và hiệu quả. Đó là lý do RTB ra đời.

1.RTB là gì

RTB là viết tắt cả real time bidding, nghĩa là đấu giá thời gian thực.

RTB được xây dựng thành 2 hệ thống là DSP và SSP. DSP là Demand Side Platform, là hệ thống dành cho bên cầu, tức là công ty, doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm. SSP là Supply Side Platform, là hệ thống cho bên cung, tức là chủ các trang web, app cung cấp các vị trí đăng quảng cáo.

Tất cả qui trình sau đây được lập trình và thực thi tự động:

  • Doanh nghiệp muốn quảng cáo đăng kí thông tin sản phẩm, chi phí, đối tượng người dùng sản phẩm vào hệ thống DSP.
  • Chủ các trang web, app đăng kí thông tin trang web, vị trí đặt quảng cáo, kích cỡ đăng quảng cáo, lượng view, người dùng của trang web lên hệ thống SSP.
  • Chương trình phần mềm thực hiện đấu giá vị trí quảng cáo

2.Một qui trình RTB hoàn chỉnh

Step 0: Chủ các trang web, app gửi yêu cầu quảng cáo tới hệ thống RTB (SSP)

  • Step 1: Hệ thống RTB gửi yêu cầu tham gia đấu giá tới Bidder (DSP)

Bidder gửi Bid Response tham gia đấu giá trả lại SSP.

  • Step 2: SSP gửi kết quả đấu giá cho phía DSP
  • Step 3: SSP gửi Billing Request yêu cầu thanh toán tới phía DSP

Lưu ý rằng sơ đồ bên trên đã giản lược qui trình làm việc giữa chủ trang web và SSP, giữa nhà quảng cáo và DSP.
Step 2 và 3 có thể gộp chung trong một request.

3.Ưu điểm của RTB

Hệ thống RTB có những ưu điểm sau

  • Tự động thực thi việc lựa chọn quảng cáo, lựa chọn trang web giúp tối ưu thời gian
  • Giảm chi phí quảng cáo theo cơ chế đấu giá
  • Kết hợp dữ liệu trang web, người dùng, nhà quảng cáo vào hệ thống đấu giá để đưa ra được matching phù hợp nhất cho cả 2 phía SSP và DSP, tránh việc quảng cáo thừa thãi, không hiệu quả

Kết luận: Tự động hóa các qui trình là xu hướng tất yếu, và lĩnh vực quảng cáo cũng không phải ngoại lệ. RTB được đưa vào ứng dụng cũng đã gần 10 năm nay, và ngày càng hoàn thiện nhờ sự phát triển của nền tảng số hóa, phân tích dữ liệu và học máy, đem lại giá trị to lớn cho người dùng, doanh nghiệp và các phương tiện media.

RTB là một concept open và được phát triển bởi cộng đồng, các doanh nghiệp quảng cáo hoàn toàn có thể tự xây dựng và phát triển hệ thống RTB của riêng mình.

Tài liệu tham khảo

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/03/OpenRTB-API-Specification-Version-2-5-FINAL.pdf