Vậy là quý 1 năm 2021 đã chính thức kết thúc, chúng ta đã hoàn thành quý đầu tiên của năm, 3 tháng khởi động cho năm mới. Như thường lệ, cuối tháng 3 vừa qua, công ty TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER(Vnlab) chúng tôi đã tổ chức buổi báo cáo nghiên cứu quý để các kỹ sư trình bày về những nội dung đã nghiên cứu trong quý 1.

Trong quý 1, có 6 nhóm kỹ sư tham gia hoạt động nghiên cứu. Nội dung chi tiết  xin mời mọi người theo dõi bài viết.

Topic 1: Những thay đổi của dự án MicroErp: Bài phát biểu nghiên cứu của nhóm MicroErp, xoay quanh 4 nội dung chính:

 1. Nhân sự
 2. Module
 3. Công cụ quản lí
 4. Quy trình làm việc

Tham gia dự án quý này có 6 member: T.C.Q, N.B.D, N.H.T. V.H.V, T.T.T, T.T.L.N.

Topic 2: Ứng dụng chia tiền xây dựng trên nền tảng Flutter: Bài phát biểu nghiên cứu của SPLITTEAM, xoay quanh các nội dung chính sau:

 1. Tìm hiểu flutter
 2. Lên ý tưởng thực hiện app
 3. Thiết kế flow màn hình, chức năng
 4. Thiết kế GUI
 5. Tạo dựng source code

Mô tả ứng dụng:

 1. Cung cấp tool tính toán số tiền cần thanh toán cho các thành viên trong nhóm
 • Chia đều: mỗi thành viên sẽ được chia tiền với tỷ lệ 1:1 như nhau
 • Chia theo phần trăm
 • Chia với số tiền nhất định

2. Hỗ trợ quản lý quỹ đang nợ và quỹ đang cho mượn nợ

 • Trạng thái thanh toán
 • Nhắc nợ

3. Hỗ trợ trả nợ bằng Crypto

Công nghệ sử dụng:

 • Flutter
 • MySql

Tham gia dự án quý này có 5 member: T.M.L, Đ.T.H.L, H.Đ.K, L.T.Đ, H.H.T

Topic 3: Ứng dụng về hệ thống kết nối trực tuyến, là bên thứ 3 liên kết giữa 1 bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ( C to C): Bài phát biểu nghiên cứu xoay quanh các nội dung chính sau:

 1. Phân tích các chức năng chính.
 2. Thiết kế Data base cơ bản

Công nghệ sử dụng:

 • Framework
 • Data base
 • CI/CD
 • Cloud/Server(loging, monitoring, load balance,...)

Tham gia dự án quý này có 3 member: N.T.N, Đ.Đ.N, N.V.T

Topic 4: Ứng dụng xây dựng hệ thống recommendations nội dung phù hợp, đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, người đọc. Hơn nữa đem lại lợi ích to lớn cho publisher. Bài phát biểu nghiên cứu xoay quanh các nội dung chính sau:

 1. Tổng quan hệ thống, công nghệ sử dụng
 2. Những cập nhật tại REEM v1.01
 3. Cài đặt trên Publisher đầu tiên
 4. Tìm kiếm quảng cáo(Native)
 5. Phương hướng hoạt động

Công nghệ sử dụng:

 • Front-end: Vue JS, Nuxt.js
 • Back-end: Python, Flask, nginx
 • CI: ansible, Rundeck
 • DB: Mysql, Redis
 • Storage: GCS, Bigquery
 • Phân tích: Google Dataproc, BigQuery

Tham gia dự án quý này có 3 member: P.V.Đ, T.T.T, N.V.T.

Topic 5: Phương pháp Policy Gradient trong Reinforcement Learning do kỹ sư H.M.Đ trình bày với các nội dung chính sau:

 1. Policy Approximation
 2. Policy Gradient
 3. REINFORCE
 4. Implement: Thực hiện

Topic 6: Modelling bằng SVD do kỹ sư L.M.L trình bày với nội dung chính sau:

Bài nghiên cứu trình bày cách xử lý bài báo bằng tiếng Nhật sử dụng thư viện Ginza. Biến bài báo tiếng Nhật thành vector sử dụng TFIDFVectorizer. Cuối cùng sử dụng vector đó trực tiếp để huấn luyện model SVD, TruncatedSVD và NMF để tìm nội dung chung của bài báo.

Công nghệ sử dụng:

Python, SVD, NMF, Ginza

  Với sự nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng với công nghệ, các kỹ sư của chúng tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng những công nghệ mới vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy công nghệ ngày càng phát triển. Hãy đến với Vnlab chúng tôi để cùng cháy hết mình với tình yêu công nghệ nhé.