Tác giả: N.Đ.H

Processing

Processing

PROCESSING LÀ GÌ ? Processing là một phần mềm được viết bởi ngôn ngữ java và viết sẵn rất nhiều các hàm, giúp bạn vẽ, hiển thị được lên màn hình các hình ảnh và giúp tiếp cận thế giới của lập trình một cách thú vị và thoải mái hơn bằng thị giác. Bạn không cần phải để ý đến việc sử dụng text editor nào hay biên dịch code như nào, view ở đâu, debug thế nào, ở processing đã có đầy đủ hết. CÀI ĐẶT PROCESSING Đây là trang chủ của processing https://processing.org/ , tại đây bạn ... »

Wildcard SSL Certificates