PROCESSING LÀ GÌ ?

Processing là một phần mềm được viết bởi ngôn ngữ java và viết sẵn rất nhiều các hàm, giúp bạn vẽ, hiển thị được lên màn hình các hình ảnh và giúp tiếp cận thế giới của lập trình một cách thú vị và thoải mái hơn bằng thị giác.
Bạn không cần phải để ý đến việc sử dụng text editor nào hay biên dịch code như nào, view ở đâu, debug thế nào, ở processing đã có đầy đủ hết.

CÀI ĐẶT PROCESSING

Đây là trang chủ của processing https://processing.org/ , tại đây bạn có thể đọc thêm các thông tin.
uc?id=1JPBJ1OXmd74Al0rGybWXm-L7Qfa7KiXD&export=download
Processing như những phần mềm khác, bạn có thể tải nó xuống, cài đặt nó, chạy nó,....

SỬ DỤNG CƠ BẢN

Đây là giao diện cơ bản khi vào processing.
uc?id=1eebupzjWyIw-Khw9KG8JIHs9dsni-gnr&export=download

Điều đầu tiên bạn học sẽ là cài đặt kích cỡ cho màn hình hiện ra, rồi mới đến vẽ một thứ gì đó lên, ở đây chúng ta thử vẽ đường thẳng.
uc?id=10JRJIWO7NQmlU2pC0FNmPq6Njwimrdz5&export=download

Đây vẫn chưa hẳn là lập trình, mặc dù chúng ta vừa viết code, biên dịch và chạy nó, nhưng ở đây không có một logic nào hết.
Kiểu như nói: "nếu điều này xảy ra, thì hãy làm cái này", đại loại vậy.
Hiện tại chúng ta chỉ học cách sử dụng cú pháp và nút Run hình tam giác kia mà thôi.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Trước tiên, phải vào phần Reference trên trang chủ, các bạn sẽ thấy một danh sách dài, chứa rất nhiều hàm.
uc?id=12fo1KjuChpdnS1UA9S2qYfopDhz8d-hv&export=download

Mỗi hàm trong đó sẽ có đường dẫn, khi bạn truy cập vào đường dẫn đó, nó sẽ cho bạn thấy cú pháp, tên của hàm đó, nội dung, các ví dụ.
uc?id=159beReo1lAqTECCrBqgpiLd6HkNBJk8J&export=download

Hãy tìm hiểu và thử với nhiều hàm khác nhau.
Như vậy các bước cài đặt đã xong, bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cuốn sách https://natureofcode.com/ của DANIEL SHIFFMAN để từng bước đi đến chương cuối về Neural Networks(Mạng lưới thần kinh).
uc?id=1mtiC-TsoDgu93fpXmGqK2OSz_ssa8jnf&export=download
Hẹn gặp lại.