Tác giả: Q_N.M.L

DatawareHouse - Oracle Hyperion Planning - Phần 2

DatawareHouse - Oracle Hyperion Planning - Phần 2

DatawareHouse được thiết kế nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp giải quyết bài toán về quản lý. Vì thế muốn tiếp cận được DatawareHouse, thì cần hiểu sơ qua rằng các doanh nghiệp đang quản lý cái gì, và quản lý như thế nào. Có rất nhiều công ty đang cung cấp ứng dụng DatawareHouse như SAP-BPC, IBM - Cognos, Oracle - Hyperion Planning. Để tìm hiểu về Datawarehouse, trong loạt bài này sẽ sử dụng Oracle - Hyperion Planning. Trong phần này ta sẽ tìm hiểu cơ bản về Oracle Hyperion Planning. Giới thiệu phiên bản Oracle Enterprise ... »

Data warehouse là gì? - Phần 1

Data warehouse là gì? - Phần 1

I. Data warehouse (DWH) 1. Hoàn cảnh ra đời data warehouse Với các hệ quản trị CSDL thông thường như online transaction processing (OLTP) thường được thiết kế thoả mãn chuẩn 3NF. Đặc điểm của hệ thống OLTP là nó lưu trữ các dữ liệu "thô", có nghĩa là mức độ tổng quát, trừu tượng của dữ liệu này rất thấp. Với hệ thống OLTP, việc trả lời những câu hỏi như tổng sản phẩm bán được 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của một mặt hàng trong quý,... là tương đối phù hợp. Tuy nhiên đối ... »

Wildcard SSL Certificates