Nửa chặng đường năm 2021 đã kết thúc. Như thường lệ, cuối tháng 6 vừa qua, công ty TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER(VNLAB) chúng tôi đã tổ chức buổi báo cáo nghiên cứu quý để các kỹ sư trình bày về những nội dung đã nghiên cứu trong quý 2. Tuy nhiên, do dịch covid đang diễn biến phức tạp nên buổi báo cáo đã được thực hiện online và kết nối với các chi nhánh.

Trong quý 2, có 6 nhóm kỹ sư tham gia hoạt động nghiên cứu. Nội dung chi tiết xin mời mọi người theo dõi bài viết.

Topic 1: Actor-Critic Methods.

Nội dung bài phát biểu xoay quanh lý thuyết và implement phương pháp Actor-Critic trong Reinforcement Learning do kỹ sư H.M.Đ trình bày.

Các nội dung chính trong bài phát biểu:
1. Actor-Critic
2. Actor-Critic Methods
3. Implementation

Topic 2: Tổng hợp một số SOTA Model For Ad Predictions.

Bài phát biểu được thực hiện bởi kỹ sư T.T.T với kỳ vọng nâng cao độ chính xác model DNN hiện nay.

Các nội dung chính:
1. Giải thích khái niệm, bài toán
2. Những sota model hiện nay
3. Overview model architecture
4. Paper to production - những vấn đề thường gặp.

Topic 3: Thí nghiệm với Neural Network

Bài phát biểu do Kỹ sư L.M.L trình bày. Nội dung về Thí nghiệm với NN sử dụng batch normalization, dropout, và các activation function, tạo Neural Network đơn giản cho các vấn đề đơn giản.

Những lưu ý khi sử dụng SELU:

  • Sử dụng lecun_normal khi khởi tạo weight
  • Sử dụng AlphaDropout thay cho Dropout bình thường
  • Tránh sử dụng các loại regularization khác,self-normalization sẽ không hoạt động
  • Bình thường sử dụng cho model đơn giản, theo một chiều (không cho RNN)

Topic 4:Cải tiến cách code trong mysql

Bài phát biểu xoay quanh nội dung: Giúp tìm phát hiện ra những code gây chậm trong hệ thống và tăng tốc độ hệ thống.Cải tiến cách code trong mysql để tăng tốc độ hệ thống do kỹ sư H.H.T trình bày.

Các nội dung chính:
1.  Giới thiệu sơ lược
2. Truy vấn nằm trong vòng for
3. Truy vấn lồng subquery
4. Cố gắng tối ưu hoá sử dụng càng ít câu query truy vấn tới bảng càng tốt.

Topic 5: Bloc Library

Bài phát biểu giới thiệu về việc sử dụng bloc để quản lý state trong flutter do kỹ sư H.Đ.K trình bày.

Nội dung chính:
1. Architecture
2. Core Concepts

Topic 6: JobMarket Project
Ứng dụng về hệ thống kết nối trực tuyến, là bên thứ 3 liên kết giữa 1 bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ( C to C).

Bài phát biểu nghiên cứu xoay quanh các nội dung chính sau:
1. Lựa chọn công nghệ
2. Xây dựng môi trường phát triển ở local
3. Thiết kế UI
4. Tài liệu API
5. Khởi tạo source base (api,frontend,admin)
6. Liệt kê tasks

Công nghệ sử dụng:

Công ty chúng tôi luôn tạo điều kiện và môi trường nghiên cứu tốt nhất cho các thành viên, mỗi tuần các bạn đều được dành 1 khoảng thời gian nhất định để phục vụ cho việc nghiên cứu. Các bạn kỹ sư có chung niềm đam nghiên cứu, tìm tòi những công nghệ, kỹ thuật mới, hãy gia nhập gia đình VNLAB chúng tôi để được thỏa sức với đam mê.