I.Giới thiệu:

  • Hệ thống sau 1 thời gian sử dụng với nhiều dữ liệu thường sẽ hoạt động chậm hoặc treo hệ thống.
  • Trước khi nghĩ đến việc nâng cấp server, chúng ta nên xem và cải tiến code MySQL để tăng tốc độ hệ thống trước.
  • Thông thường nguyên nhân là do truy vấn lồng quá nhiều lần hoặc code MySql nằm trong vòng lặp for…
  • Đăng nhập vào MySQL server chạy lệnh “SHOW FULL PROCESSLIST” để xem phần code nào của MySQL bị kẹt.
  • Cần preview lại code tìm ra những chỗ cần cải tiến...
  • Sau đây là 1 số nguyên nhân và cách sửa chữa.

II.Tài liệu:

III. Tổng kết

  • Hy vọng những điều chia sẻ trên sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề khi hệ thống chậm.