Có những quy trình phát triển dự án rất trừu tượng hay nói cách khác có thể hiểu rõ định nghĩa nhưng khó có thể áp dụng nó một cách tinh thông, thuần thục được. Do vậy để làm sáng tỏ những vấn đề gặp phải tập đoàn GMO Internet đã cử chuyên gia sang Việt Nam để đạo tạo lại chi tiết cho các nhân viên phòng Lab.

Process

Chuyên gia và các thành viên của GMO-Z.com Vietnam Lab Center

Dưới đây là hoặt động đào tạo về cách sử dụng scrum cho việc phát triển dự án. Quy trình này đem lại hiệu quá rất lớn đó là: Giảm thiểu rủi do, tăng năng suất lao động, tăng hiệu suất làm việc nhóm...

Việc đào tạo không chỉ dừng lại ở việc thấu hiểu lý thuyết mà còn được thực hành một cách kỹ lưỡng.

Chúng tôi là GMO–Z.com Vietnam Lab Center vì vậy mọi thứ đối với chúng tôi phải hoàn hảo. Ngoai việc hiểu rõ cách sử dụng của một vấn đề chúng tôi còn hướng tới tinh thông cả bản chất của vấn đề đó.