I. Flutter là gì ?

Flutter là bộ công cụ để xây dựng các ứng dụng do Google phát triển, được biên dịch thành natively code cho cả mobile, web và destop từ 1 source code duy nhất giúp giảm thời gian phát triển và bảo trì.
Ưu điểm :

 • Fast Development : viết code cực nhanh với chức năng Hot Reload cho phép xem thay đổi ngay lập tức. Có bộ thư viện khổng lồ các widget tùy ý chỉnh sửa.
 • Flexible UI : không giống với Android và IOS , flutter có thể tùy biến đến từng pixel , do vậy flutter có thể viết được cả game.
 • Native Performance : được biên dịch trực tiếp thành native ARM machine code thông qua Dart's native compilers.

II. Tại sao Cross-Platform App Development ?

Có tốc độ phát triển tính năng nhanh nhất, tiết kiệm được chi phí nhân sự, phát triển và bảo trì do chỉ phải bảo trì 1 code base duy nhất.
uc?id=11AgwlYRQ0E6nQH71TGTp4YoFpBDmyLTF&export=download

III. Cài đặt flutter

1. Cài flutter SDK

có thể cái bằng 1 trong 2 cách sau :

 • cài bản stable theo link FLUTTER SDK
 • hoặc dùng git : git clone https://github.com/flutter/flutter.git -b stable

2. Update flutter path

 • để cho lệnh flutter chạy được trên các console, bạn cần update PATH environment variable với đường dẫn flutter vừa cài
  VD : C:\flutter\bin
 • sau đó logout để có hiệu lực

3. Check với flutter doctor

chạy lệnh flutter doctor để check
uc?id=1fksl-ENDV-m14W2m15u4MQQL9C8M85_m&export=download

làm theo hướng dẫn để cài đặt các tool còn thiếu

4. Chọn editor

có 2 editor được khuyến khích sử dụng là Android Studio và VS Code
cá nhân mình sử dụng VS code nên mình sẽ giới thiệu một số plugin dùng cho flutter

 • đầu tiên là dart và flutter
 • pubspec assist : để tự động import thư viện cho flutter
  uc?id=1IkxOj4hu44MnVrjfrL4g4pBUIdchrdnm&export=download
 • image preview : có thể xem trước hình ảnh trong code khi rê chuột vào
  uc?id=1p3QHP06onBNWOakZZRyX34Y8WiEJMVWH&export=download
 • Flutter Files: tự tạo bloc cho flutter
  uc?id=1iKvHPsojpA8Br8Sm4Qffg2LC-yqz-5Il&export=download
 • Bracket Pair Colorizer 2 : do sử dụng nhiều widget lồng nhau nên tô màu cho dấu ngoặc nhọn sẽ giúp bạn rất nhiều
  uc?id=1BCxPkx3TKduVFNfEJ2MuJBCAwNRgdcIl&export=download
 • Awesome Flutter Snippets : tạo nhanh các cấu trúc cơ bản bằng cách gõ tắt
  uc?id=18-VJOdVTOQUSGVJ8PX5YAkEW2-Lotzmp&export=download

5. Tạo emulator

bạn có thể tạo emulator bằng Android Studio hoặc dùng avdmanager như link sau
https://developer.android.com/studio/command-line/avdmanager

Hướng dẫn tạo máy ảo với Android Studio

 • Truy cập AVD Manager trong Android Studio
  uc?id=1p1QrBh6TR3sd8oHMsUqsOadLgjgr62cp&export=download
 • Create Virtual Device
  uc?id=13S9GCQTfwMBx_93kgecbsUFxGZbnYxHu&export=download
 • Chọn thiết bị
  uc?id=1N2g4fmAzYinUMLzRlAYpv7UpQoYq-L73&export=download
 • Tải phiên bản Android
  uc?id=1kxsoSxloKRMRnwIunwD5z9YzT56hjg9s&export=download
 • Tùy chỉnh cấu hình
  uc?id=1AxfUNj9--S5XAD5uDggU6epeEcOOfZAk&export=download

uc?id=183gdYfXt12-bCC6gNroCqEVr4d4J_Xoe&export=download

 • Nếu bạn bị lỗi
!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 29.0.3)
  X Android license status unknown.
   Try re-installing or updating your Android SDK Manager.
   See https://developer.android.com/studio/#downloads or visit https://flutter.dev/setup/#android-setup for detailed instructions.

Vào Android Studio > Setting để cài thêm toolchain
uc?id=1iO9Fwz_Nd18h6REPVE9KjoGcct-CEZ6Y&export=download

 • Tạo dự án mới và test emulator

uc?id=1p5BIlROaW2ALQCoijSAqMnGpUufOYLZa&export=download

uc?id=11PwwZMh6dM9SZp4oazX30wz8dvp32us6&export=download

IV. Nguồn tham khảo

https://flutter.dev/