Từ khoá: cross-platform

Flutter (p1)

Flutter (p1)

I. Flutter là gì ? Flutter là bộ công cụ để xây dựng các ứng dụng do Google phát triển, được biên dịch thành natively code cho cả mobile, web và destop từ 1 source code duy nhất giúp giảm thời gian phát triển và bảo trì. Ưu điểm : Fast Development : viết code cực nhanh với chức năng Hot Reload cho phép xem thay đổi ngay lập tức. Có bộ thư viện khổng lồ các widget tùy ý chỉnh sửa. Flexible UI : không giống với Android và IOS , flutter có thể tùy biến đến từng pixel , do vậy flutter có thể ... »

Wildcard SSL Certificates