I.Sơ lược NUXT:

** Nuxt là 1 mã nguồn mở miễn phí dựa trên Vue, NodeJS và Babel.

  • Hỗ trợ tốt tạo ứng dụng Universal(Server Rendered), Single Page App và Static Generated (Pre Rendering).
  • Hỗ trợ SEO tốt bằng cách cho quản lý thẻ HEAD.

II.Sơ lược về VUE:

  • VueJs là một thư viện tập trung vào phần view trong mô hình MVVM. VueJs chứa một sức mạnh lớn để xây dựng Single-Page Applications khi được kết hợp với công cụ build và các thư viện/component được xây dựng bởi cộng đồng
  • Link tham khảo về VUE.

III.Tại sao nên dùng Nuxt Typescript:

  • Hỗ trợ mạnh các chức năng về UI như layout, page, component... giúp cho việc tạo ứng dụng web được dễ dàng hơn.
  • Việc khai báo kiểu cho biến làm code trở nên rõ ràng dễ hiểu hơn(kết luận từ Google, Microsoft, Facebook) và tăng tốc độ cho ứng dụng.
  • Typescript giúp ngăn ngừa lỗi ngay khi vừa biên dịch, điều ngày tốt hơn so với việc chạy ứng dụng rồi mới phát hiện lỗi.

IV.Tài liệu:

V.Link tham khảo:

VI.Tổng kết:

Nuxt TypeScript là công nghệ mới vẫn còn đang được phát triển. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn sơ lược về Nuxt Typescript.