Với xu hướng chuyển đổi sang kiến trúc microservices và distributed systems, vấn đề inter-service communication trở thành một thách thức lớn. Các giải pháp truyền thống không đáp ứng được những đòi hỏi về hiệu năng, khả năng mở rộng và streaming realtime. Chính trong bối cảnh đó, gRPC - một open-source high-performance RPC framework được phát triển bởi Google ra đời.

Sử dụng HTTP/2 transport và Protocol Buffers serialization, gRPC mang lại nhiều ưu điểm vượt trội về performance, scalability và security. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ tiên tiến này và cách ứng dụng nó vào thực tế để xây dựng các ứng dụng phân tán, microservices hiệu quả.

I. Giới thiệu về gRPC

1. gRPC là gì?

gRPC là một open-source RPC (Remote Procedure Call) framework hiệu năng cao được phát triển bởi Google. Nó kết hợp việc sử dụng Protocol Buffers và hỗ trợ bidirectional streaming, đảm bảo hiệu suất tối ưu và truyền tải dữ liệu hiệu quả.

Các lý do chính nên chú ý đến gRPC platform bao gồm:

 • Efficient streaming multiplexing dựa trên HTTP/2
 • High-performance binary framing và serialization với Protocol Buffers
 • Tích hợp sẵn robust security features với authentication, SSL/TLS encryption
 • Cross-platform support với libraries cho nhiều popular programming languages
 • Scalability và high availability cho kiến trúc microservices, large distributed systems

Nhờ những technical advantages vượt trội như trên, gRPC trở thành leading solution để build hiệu quả và secure các distributed applications, microservices.

2. Lợi ích của việc sử dụng gRPC so với các giải pháp khác

Hiệu năng:

 • gRPC: Với việc sử dụng HTTP/2 và giao thức truyền tải dựa trên TCP, gRPC có thể cung cấp hiệu suất cao hơn so với RESTful API và RPC truyền thống. Giao thức này hỗ trợ multiplexing, nén dữ liệu và streaming, giúp tối ưu hóa việc truyền thông giữa client và server.
 • RESTful API và RPC truyền thống: Thường sử dụng HTTP/1.1, không hỗ trợ multiplexing và streaming như gRPC, dẫn đến hiệu suất thấp hơn trong một số trường hợp so với gRPC.

Khả năng mở rộng:

 • gRPC: Hỗ trợ nhiều loại load balancing, khả năng mở rộng tốt với việc sử dụng các hệ thống như gRPC Gateway, Envoy Proxy, và các công nghệ khác để mở rộng ứng dụng.
 • RESTful API và RPC truyền thống: Cũng có khả năng mở rộng, nhưng cần phải xây dựng các giải pháp tùy chỉnh hơn để đạt được hiệu suất và khả năng mở rộng tương tự như gRPC.

Đa nền tảng:

 • gRPC: Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, Java, Python, Go, và nhiều ngôn ngữ khác, giúp phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng trở nên dễ dàng hơn.

Bảo mật SSL/TLS:

 • gRPC: Mặc định sử dụng SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng, cung cấp một cơ chế bảo mật mạnh mẽ cho việc truyền thông giữa client và server.

II. Cách hoạt động của gRPC

1. Protocol Buffers

Protocol Buffers là một công cụ định nghĩa cấu trúc dữ liệu và giao thức truyền thông giữa các ứng dụng. Trong ngữ cảnh của gRPC, Protocol Buffers được sử dụng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho các thông điệp truyền tải giữa client và server. Dưới đây là một số lợi ích của Protocol Buffers khi sử dụng trong gRPC:

 1. Hiệu suất: Protocol Buffers sử dụng định dạng nhị phân để mã hóa dữ liệu, giúp giảm dung lượng dữ liệu và tăng tốc độ truyền thông giữa client và server.
 2. Tính linh hoạt và nhất quán: Protocol Buffers cho phép định nghĩa và cập nhật cấu trúc dữ liệu một cách rõ ràng, chi tiết mà vẫn đảm bảo tính tương thích ngược với các phiên bản cũ. Điều này giúp tránh nhầm lẫn, đồng thời hỗ trợ việc phát triển, mở rộng ứng dụng một cách linh hoạt và dễ dàng giữa các hệ thống.
 3. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Protocol Buffers cung cấp hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, giúp tạo ra các ứng dụng đa nền tảng với gRPC.

Để định nghĩa giao diện dịch vụ với Protocol Buffers trong gRPC, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Định nghĩa file .proto: Tạo một file .proto để mô tả cấu trúc dữ liệu và giao diện dịch vụ. Trong file này, bạn sẽ định nghĩa các message và service.
 2. Biên dịch file .proto: Sử dụng trình biên dịch Protocol Buffers để tạo ra các class hoặc interface cho ngôn ngữ lập trình mục tiêu (ví dụ: Python, Java, Go, etc.).
 3. Triển khai logic dịch vụ: Sử dụng các class hoặc interface được tạo ra để triển khai logic xử lý dịch vụ và truyền thông giữa client và server trong gRPC.

Qua các bước trên, bạn có thể sử dụng Protocol Buffers để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và giao diện dịch vụ một cách dễ dàng và linh hoạt trong gRPC.

2.Cơ chế RPC (Remote Procedure Call)


Trong gRPC, RPC là cơ chế cho phép client gọi các phương thức từ xa trên server một cách tương tự như việc gọi các hàm cục bộ. Khi client gọi một phương thức từ xa, gRPC sử dụng Protocol Buffers để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và giao thức truyền thông. Dữ liệu được mã hóa thành nhị phân và truyền giữa client và server thông qua HTTP/2, sử dụng giao thức gRPC. Server nhận yêu cầu, xử lý và trả về kết quả cho client.

Cách client gọi phương thức từ xa trên server đối với gRPC:

 1. Định nghĩa file .proto: Tạo file .proto để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và giao diện dịch vụ.
 2. Biên dịch file .proto: Sử dụng trình biên dịch Protocol Buffers để tạo ra các class hoặc interface cho client và server.

Client gọi phương thức từ xa:

 • Client sử dụng giao diện được tạo ra từ file .proto để gọi phương thức từ xa trên server.
 • Client tạo một yêu cầu RPC, mã hóa dữ liệu thành nhị phân và gửi yêu cầu đến server thông qua gRPC.

Server xử lý yêu cầu:

 • Server nhận yêu cầu từ client thông qua gRPC.
 • Server giải mã dữ liệu nhận được, xử lý yêu cầu và trả về kết quả cho client.

Client nhận kết quả:

 • Client nhận kết quả từ server thông qua gRPC.
 • Kết quả được giải mã và sử dụng bởi client để tiếp tục xử lý.

Qua quá trình trên, client có thể gọi các phương thức từ xa trên server một cách dễ dàng và linh hoạt trong gRPC.

3. Streaming bidirectional của gRPC:

 • gRPC hỗ trợ các loại streaming, bao gồm unidirectional và bidirectional streaming.
 • Streaming bidirectional: Đây là một loại streaming trong đó cả client và server có thể gửi và nhận dữ liệu đồng thời, tạo ra một kênh truyền thông hai chiều.
 • Tính quan trọng: Streaming bidirectional trong gRPC cho phép truyền dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng cần giao tiếp realtime hoặc cần truyền dữ liệu liên tục giữa client và server.

Với việc kết hợp sử dụng định dạng nhị phân và streaming bidirectional của gRPC, ta có thể đạt được hiệu suất truyền dữ liệu cao, giảm tải cho hệ thống mạng và cung cấp khả năng truyền dữ liệu linh hoạt và hiệu quả giữa client và server.

III. Tính năng và ưu điểm của gRPC

1. Hiệu suất cao và khả năng mở rộng

 • gRPC sử dụng định dạng nhị phân và streaming bidirectional để cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu.
 • Các yếu tố như sử dụng HTTP/2, Protobuf, streaming và multiplexing đóng góp vào hiệu suất cao của gRPC.
 • Khả năng mở rộng theo chiều ngang với nhiều server gRPC giúp tăng khả năng linh hoạt và hiệu quả của hệ thống.

2. Hỗ trợ đa nền tảng và ngôn ngữ

 • Ngôn ngữ lập trình phổ biến được hỗ trợ bởi gRPC: Các ngôn ngữ phổ biến như C++, Java, Python, Go, Node.js và nhiều ngôn ngữ khác.

Lợi ích khi sử dụng gRPC với nhiều ngôn ngữ khác nhau:

 • Tính đa nền tảng: Cho phép phát triển hệ thống phân tán với các thành phần viết bằng các ngôn ngữ khác nhau.
 • Tính nhất quán: Đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần hệ thống, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng.
 • Hiệu suất cao: Sử dụng định dạng nhị phân và streaming bidirectional giúp cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu giữa các thành phần.

3. Bảo mật với SSL/TLS

 • SSL/TLS được sử dụng để mã hóa dữ liệu giữa client và server, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin truyền qua mạng trong gRPC.
 • Bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu, xác thực người dùng và dịch vụ, cung cấp tin cậy và tạo niềm tin cho người dùng và đối tác, đồng thời giúp ngăn chặn truy cập trái phép và tăng cường uy tín.

4. Tích hợp gRPC với Kubernetes, Istio:

Lợi ích khi triển khai gRPC:
Kubernetes:

 • Tự động hóa triển khai: Kubernetes giúp tự động hóa việc triển khai ứng dụng gRPC, quản lý các container và cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt.
 • Quản lý tài nguyên: Kubernetes giúp quản lý tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cung cấp khả năng mở rộng dễ dàng.

Istio:

 • Bảo mật và quản lý dịch vụ: Istio cung cấp các tính năng bảo mật như xác thực, ủy quyền và mã hóa dữ liệu giữa các dịch vụ, đồng thời giúp quản lý và theo dõi các dịch vụ mạng một cách hiệu quả.
 • Kiểm soát traffic: Istio cho phép kiểm soát traffic giữa các dịch vụ, cung cấp khả năng can thiệp vào traffic và cân bằng tải, giúp tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

5. Các trường hợp sử dụng cụ thể của gRPC:

 • Xây dựng hệ thống microservices: gRPC rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng microservices với nhiều dịch vụ giao tiếp với nhau. Nhờ hiệu năng cao, streaming, bảo mật SSL/TLS, gRPC giúp các dịch vụ giao tiếp hiệu quả và an toàn.
 • Ứng dụng truyền phát trực tuyến (live streaming): Nhờ hỗ trợ streaming bidirectional, gRPC có thể được sử dụng trong các ứng dụng truyền phát trực tuyến như video streaming, trò chuyện video, v.v.
 • Ứng dụng Internet of Things (IoT): Với khả năng truyền dữ liệu hiệu quả, gRPC phù hợp cho việc giao tiếp giữa các thiết bị IoT và máy chủ xử lý dữ liệu.

Ví dụ minh họa trong một ứng dụng e-commerce:

Giả sử có một ứng dụng e-commerce với các dịch vụ riêng biệt như dịch vụ quản lý sản phẩm, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ thanh toán, v.v. Các dịch vụ này có thể sử dụng gRPC để giao tiếp với nhau để xử lý các yêu cầu từ người dùng, ví dụ:

 • Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, dịch vụ quản lý sản phẩm sẽ gọi phương thức từ xa trên dịch vụ đặt hàng thông qua gRPC để cập nhật giỏ hàng.
 • Khi người dùng thanh toán, dịch vụ đặt hàng sẽ gọi phương thức từ xa trên dịch vụ thanh toán thông qua gRPC để xử lý thanh toán.

Với những ví dụ trên, bạn có thể thấy gRPC rất phù hợp cho các hệ thống phân tán, microservices với nhiều dịch vụ giao tiếp với nhau, đòi hỏi hiệu năng cao, bảo mật và streaming dữ liệu.

IV. Tương lai và xu hướng phát triển của gRPC.

1. Sự phát triển của gRPC trong cộng đồng:

 • Cộng đồng người dùng và nhà phát triển ngày càng tăng, cung cấp hỗ trợ, tài liệu và các tài nguyên phong phú cho việc triển khai và phát triển ứng dụng sử dụng gRPC.
 • Sự phát triển của các dự án mã nguồn mở liên quan đến gRPC, giúp mở rộng tính năng và khả năng tích hợp với các công nghệ khác.

2. Các trường hợp sử dụng mới của gRPC:

 • Hệ thống phân tán: Sử dụng gRPC để xây dựng các hệ thống phân tán với nhiều thành phần giao tiếp với nhau.
 • IoT (Internet of Things): gRPC được sử dụng trong các ứng dụng IoT để truyền dữ liệu giữa các thiết bị và máy chủ một cách hiệu quả.
 • Edge Computing: gRPC hỗ trợ truyền dữ liệu hiệu quả giữa các thiết bị edge và máy chủ trung tâm, giúp tối ưu hóa việc truyền thông trong môi trường edge computing.

V. Kết luận:

Lợi ích của gRPC:

 • Hiệu suất cao: Sử dụng định dạng nhị phân và streaming bidirectional giúp cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu.
 • Tính nhất quán: Đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần hệ thống, dễ bảo trì và mở rộng.
 • Bảo mật: Sử dụng SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng.
 • Tích hợp tốt: Tích hợp với nhiều công nghệ khác nhau như Kubernetes, Istio, giúp tối ưu hóa việc triển khai và quản lý hệ thống.

gRPC là một công nghệ mạnh mẽ cho việc xây dựng hệ thống phân tán hiệu quả. Tích hợp với các công nghệ như Kubernetes, Istio, gRPC mang lại lợi ích to lớn cho việc triển khai và quản lý hệ thống. Khuyến khích bạn thử nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về gRPC để tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ này. Hãy bắt đầu áp dụng gRPC vào dự án của bạn ngay hôm nay để đạt được sự thành công trong xây dựng hệ thống phân tán mạnh mẽ.

Tài liệu tham khảo:
https://grpc.io/
https://www.youtube.com/@grpcio
https://200lab.io/blog/grpc-la-gi/
https://aws.amazon.com/vi/compare/the-difference-between-grpc-and-rest/
https://viblo.asia/p/grpc-no-la-gi-va-co-nen-su-dung-hay-khong-gDVK2mAj5Lj