Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, việc mua sắp online ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đáp ứng nhu cầu đó các dịch vụ thương mại điện tử ngày càng được sinh ra nhiều hơn, mức độ cạnh tranh lớn hơn. Vì vậy, đòi hỏi tốc độ phát triển website bán hàng cũng phải nhanh hơn và tối ưu hơn. Để phát triển một website bán hàng hoàn chỉnh, phải đi từ khâu thiết kế, lập trình, kiểm thử mất khá nhiều thời gian và chi phí. Shopify ra đời như một nhu cầu tất yếu. Nhờ Shopify ai cũng có thể tạo ra một website bán hàng đầy đủ cho riêng mình mà không cần phải có kiến thức về lập trình. Trong bài viết này tôi không tập trung vào cách làm thế nào để tạo ra website trên nên tàng Shopify mà tôi chỉ tập trung vào việc tạo ra ứng dụng hỗ trợ nền tảng Shopify. Shopify cung cấp hệ thống theme khá phong phú và ngày một phát triển nhiều hơn bởi các developer trên toàn thế giới. Ở đây các bạn có thể tùy chọn cho mình một theme phù hợp với sản phẩm kinh doanh của mình.

Tại sao cần xây dựng ứng dụng trên Shopify: Shopify chỉ cung cấp platform có những tiện ích đủ để vận hành một website thương mại điện tử mà thôi. Để cho website sử dụng Shopify sinh động hơn, có nhiều ứng dụng hơn thì vẫn cần sự đóng góp rất nhiều từ cộng đồng.

1. Đăng ký trở thành Shopify Partner

Bạn có thể có thể có thêm thu nhập từ việc phát triển apps, themes hay refer sau khi trở thành đối tác phát triển với Shopify.
Địa chỉ đăng ký: Đăng ký đối tác của Shopify
Mình có thể tạo ra số lượng Store development bằng cách click vào phần Development Storecreate new store

2. Tạo admin ap trên Shopify

Vào phần apps, sau đó click vào create new app để tạo Shopify app
uc?id=1bo66ynOMOGwcscq_bS1yQ5ZzdTHE1YqK&export=download

Sử dụng ngrok để debug và phát triển tính năng webhooks của Shopify

Tiếp theo, chú ý tới phần Shopify Admin Links
uc?id=1qmpes8fwlaHtpApVUUovDmite9BCRosi&export=download

Sau khi tạo app xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo app và phát triển.

3. Tạo Ứng Dụng (App)

Sử dụng rails và Shopify_app gem cho việc phát triển.
Thông tin về Shopify_app gem tại https://github.com/Shopify/shopify_app

Tạo rails app

$ rails new my_shopify_app

$ cd my_shopify_app

# Add the gem Shopify_app to your Gemfile
$ echo "gem 'shopify_app'" >> Gemfile
$ bundle install

Để install và tạo một số config cần thiết bằng cách chạy default generate

$ rails generate shopify_app --api_key <your_api_key> --secret <your_app_secret>
  • Giá trị api_key hay secret lấy ở app sau khi mình tạo ra ở phía trên.

4. Setting nhận thông báo(notification) khi người dùng tác động vào Orders(CRUD)

Tại trạng admin, vào phần Settings -> Notifications như hình sau:

uc?id=1uX7Lz5ZLHAAzaBUj6Jhg5-hLlGIgx0BS&export=download

Có thể tạo nhiều webhooks để nhận thông tin cập nhật với product, ...
Trong trường hợp này dùng ngrok như trên hình có địa chỉ như sau: https://9d9a6906.ngrok.io/notifications

Tạo một controller là notification_controller.rb để xử lý dữ liệu.

$ cd my_shopify_app

$ rails g controller notifications

Xử lý controller như sau:

class NotificationsController < ApplicationController
 def create
   # params receiv from Shopify
   # process here with params, save to database, ...
   head :ok
 end
end

Thêm ở routes.rb

resouces :notifications

5. Hiển thị tức thời(real time)

Có thể dùng một số thư viện cập nhật realtime như pusher, fayer, ... Trong trường hợp này mình sử dụng Faye với gem là private_pub.

Subcribe vào notifications/create chanel để nhận cập nhật khi xẩy ra.

Kết luận

Với tốc độ gia tăng các website thương mại điện tử trên Shopify như hiện nay(khoảng trên 600,000). Nhu cầu về ứng dụng (app) hỗ trợ ngày càng nhiều và phong phú. Từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các lập trình viên đơn lẻ. Trong bài viết sau tôi trở lại và trình bày chi tiết hơn việc tạo ra một ứng dụng từ Shopify và cách thức kiếm tiền từ Shopify như thế nào. Các bạn hãy đợi bài viết sau của tôi nhé.

Phụ lục

Phí sử dụng Shopify Shopify Pricing
Đăng ký sử dụng Shopify

Tham khảo

https://developers.shopify.com/