Chào mừng đến với bài blog về React 19 - phiên bản mới nhất của thư viện React đình đám! Sau nhiều tháng chờ đợi và phát triển, React 19 cuối cùng đã chính thức ra mắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, mang theo một loạt các tính năng và cải tiến hấp dẫn.

Với mỗi phiên bản mới, đội ngũ phát triển React luôn tập trung vào việc cải thiện hiệu suất, đơn giản hóa quá trình phát triển và nâng cao trải nghiệm người dùng. React 19 không phải là một ngoại lệ, và thực tế, nó đánh dấu một bước tiến lớn, đưa các ứng dụng React lên một tầm cao mới về hiệu suất và khả năng sử dụng.

Sự ra mắt của React 19 đã tạo ra nhiều kỳ vọng và phấn khích trong cộng đồng lập trình viên React trên toàn thế giới. Giờ đây, khi phiên bản mới đã được phát hành chính thức, các lập trình viên có thể trải nghiệm trọn vẹn những tiến bộ mà React 19 mang lại.

Trong bài blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những tính năng và cải tiến đáng chú ý nhất của React 19, bao gồm Concurrent React, Transition, Batching Legacy Updates, Automatic Batching trong React Events, Strict Effects và hỗ trợ cho Server Components. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá những điều mới mẻ và thú vị mà React 19 có thể mang lại cho dự án của bạn!

I. Concurrent React và Transition

Một trong những tính năng nổi bật nhất của React 19 là Concurrent React. Đây là một khái niệm mới trong React, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép React phân chia các tác vụ cập nhật và hiển thị chúng một cách đồng thời, đảm bảo ứng dụng vẫn phản hồi và mượt mà trong khi chờ đợi các cập nhật hoàn tất.

Trước đây, khi một thành phần React cập nhật, nó sẽ ngăn chặn giao diện người dùng cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất. Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng không mượt mà, đặc biệt là với các ứng dụng phức tạp và dữ liệu lớn. Với Concurrent React, React có thể chia nhỏ các cập nhật thành các phần nhỏ hơn, cho phép hiển thị các cập nhật quan trọng trước và chỉ cập nhật các phần còn lại sau đó.

Để hỗ trợ Concurrent React, React 19 giới thiệu khái niệm "Transition" và các hook liên quan như useTransitionstartTransition. Các hook này cho phép bạn đánh dấu các cập nhật không quan trọng hoặc không khẩn cấp, để React có thể xếp chúng vào hàng đợi và chỉ thực hiện chúng sau khi các cập nhật quan trọng hơn đã hoàn tất.

import { useTransition, startTransition } from 'react';

function App() {
 const [isPending, startTransition] = useTransition();
 const [count, setCount] = useState(0);

 function handleClick() {
  startTransition(() => {
   setCount(count => count + 1);
  });
 }

 return (
  <div>
   <button onClick={handleClick}>Increment</button>
   {isPending && <div>Loading...</div>}
   <p>Count: {count}</p>
  </div>
 );
}

Trong ví dụ trên, khi người dùng nhấn vào nút "Increment", React sẽ cập nhật giá trị count một cách mượt mà nhưng vẫn hiển thị thông báo "Loading..." trong khi chờ đợi cập nhật hoàn tất. Điều này giúp đảm bảo giao diện người dùng vẫn phản hồi và mượt mà, ngay cả khi có các tác vụ nặng đang diễn ra.

Concurrent React và Transition mang đến nhiều lợi ích cho các ứng dụng React, đặc biệt là với các ứng dụng phức tạp và dữ liệu lớn. Chúng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách đảm bảo giao diện luôn phản hồi và mượt mà, ngay cả khi có các tác vụ nặng đang diễn ra. Ngoài ra, chúng cũng giúp tăng hiệu suất bằng cách chia nhỏ các cập nhật và chỉ thực hiện các phần quan trọng trước.

II. Batching Legacy Updates và Automatic Batching trong React Events

Ngoài Concurrent React và Transition, React 19 cũng giới thiệu hai tính năng quan trọng khác liên quan đến việc tối ưu hóa hiệu suất: Batching Legacy Updates và Automatic Batching trong React Events.

Batching Legacy Updates là một tính năng giúp cải thiện hiệu suất bằng cách gộp các cập nhật không cần thiết thành một cập nhật duy nhất. Điều này giúp giảm số lượng render không cần thiết và cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Trước đây, các lập trình viên phải tự triển khai cơ chế batching cho các cập nhật của họ, nhưng với React 19, điều này đã được tự động hóa.

import { unstable_batchedUpdates } from 'react-dom';

function handleClick() {
 unstable_batchedUpdates(() => {
  // Các cập nhật sẽ được gộp lại thành một cập nhật duy nhất
  setCount(count => count + 1);
  setFlag(flag => !flag);
 });
}

Automatic Batching trong React Events là một tính năng liên quan, giúp đơn giản hóa quá trình batch các cập nhật liên quan đến sự kiện. Trước đây, các lập trình viên phải sử dụng unstable_batchedUpdates để đảm bảo các cập nhật được batch đúng cách, nhưng với React 19, điều này đã trở nên tự động.

function handleClick() {
 // Các cập nhật sẽ được tự động batch
 setCount(count => count + 1);
 setFlag(flag => !flag);
}

Cả Batching Legacy Updates và Automatic Batching trong React Events đều giúp giảm số lượng render không cần thiết và cải thiện hiệu suất của ứng dụng React. Chúng đơn giản hóa quá trình phát triển bằng cách tự động hóa các quy trình tối ưu hóa hiệu suất, giúp các lập trình viên có thể tập trung vào logic nghiệp vụ của ứng dụng.

III. Strict Effects và Cải thiện hiệu suất

Một tính năng khác đáng chú ý trong React 19 là Strict Effects. Strict Effects giúp phát hiện và cảnh báo về các vấn đề hiệu suất tiềm ẩn liên quan đến effect hooks như useEffectuseLayoutEffect. Bằng cách sử dụng Strict Effects, bạn có thể dễ dàng tìm và khắc phục các vấn đề hiệu suất trong ứng dụng React của mình.

import { useEffect } from 'react';

function MyComponent() {
 useEffect(() => {
  // Đoạn mã này sẽ bị cảnh báo bởi Strict Effects
  // vì nó gọi setState trong một effect không đồng bộ
  setState(newState);
 }, []);

 // ...
}

Strict Effects giúp đảm bảo rằng các effect hooks được sử dụng đúng cách và không gây ra bất kỳ vấn đề hiệu suất nào. Nó sẽ phát hiện và cảnh báo về các lỗi sử dụng như gọi setState trong một effect không đồng bộ hoặc sử dụng các giá trị không ổn định trong phạm vi của một effect.

IV. Hỗ trợ Server Components

Cuối cùng, React 19 cũng giới thiệu hỗ trợ cho Server Components - một khái niệm mới cho phép render các component trên máy chủ thay vì trên máy khách. Điều này giúp cải thiện hiệu suất tải trang ban đầu và tăng cường trải nghiệm người dùng.

import React from 'react';

const UserProfile = ({ user }) => {
 return (
  <div>
   <h1>{user.name}</h1>
   <p>{user.bio}</p>
  </div>
 );
};

export const getServerSideProps = async () => {
 const res = await fetch('https://api.example.com/users/1');
 const user = await res.json();
 return { props: { user } };
};

export default UserProfile;

Trong ví dụ trên, component UserProfile được render trên máy chủ với dữ liệu người dùng được tải trước từ API. Điều này giúp trang tải nhanh hơn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Server Components cũng mang lại lợi ích về bảo mật và hiệu suất, vì các component này không phải chạy trên máy khách. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ các tấn công như XSS (Cross-Site Scripting) và cũng giảm tải cho máy khách, đặc biệt là trên các thiết bị di động.

V. Kết luận

React 19 mang đến nhiều tính năng và cải tiến hấp dẫn, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, hiệu suất và khả năng bảo trì của ứng dụng React. Với Concurrent React, Transition, Batching Legacy Updates, Automatic Batching trong React Events, Strict Effects và hỗ trợ cho Server Components, React 19 đã đưa trải nghiệm phát triển ứng dụng web lên một tầm cao mới.

Nếu bạn đang sử dụng React trong dự án của mình, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét nâng cấp lên React 19 để tận hưởng các lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, hãy đảm bảo kiểm tra tính tương thích với các thư viện và phần mềm bên thứ ba trước khi nâng cấp.

Với những tính năng mới hấp dẫn và các cải tiến về hiệu suất, React 19 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm phát triển ứng dụng web tuyệt vời hơn bao giờ hết. Chúc bạn thành công trong việc khám phá và sử dụng React 19!

Tài liệu tham khảo