Từ khoá: bcrypt

Làm thế nào để lưu password một cách an toàn?

Làm thế nào để lưu password một cách an toàn?

TL;DR Sử dụng bcrypt. Tại sao không phải là {MD5, SHA1, SHA2, SHA3,...}? Các function trên đều là các hàm băm (hash) được sử dụng với mục đích chung, vốn được thiết kế để tính toán băm một lượng data rất lớn trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này có nghĩa là những hàm này rất tốt trong việc kiểm tra/đảm bảo tính toán vẹn của data nhưng lại hoàn toàn dở trong việc lưu trữ password. Một server hiện đại có thể tính toán khoảng 330MB MD5 hash mỗi giây. Nếu user của bạn lưu ... »

Wildcard SSL Certificates