Key words:blueprint

drakov - Mock server thực hiện những đặc tả API Blueprint

drakov - Mock server thực hiện những đặc tả API Blueprint

Community Người ta đã thiết lập một nhóm Google để hỗ trợ trả lời các câu hỏi mà bất kỳ người dùng nào của Drakov có thể mắc phải. Xem tại đây: https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/drakov-api-server Ghi chú về khả năng tương thích của Node.js Kể từ phiên bản 1.0.2, một phiên bản của Drafter package đang được sử dụng, cố gắng cài đặt phiên bản với C (nhanh hơn), nhưng sẽ phải dùng đến nếu việc biên dịch gói này không thành công với Drafter.js. Hiện gói này không cài ... »