Từ khoá: Book

Chương 12: Chuyển các suy nghĩ vào code (Turning Thoughts into Code)

Chương 12: Chuyển các suy nghĩ vào code (Turning Thoughts into Code)

“Bạn chưa thật sự hiểu rõ 1 vấn đề trừ khi bạn có thể giải thích được nó cho bà của mình” — Albert Einstein Khi giải thích một ý tưởng phức tạp cho ai đó, rất dễ dàng gây ra sự nhầm lẫn cho họ với những chi tiết nhỏ nhặt. Có thể giải thích một ý tưởng “bằng Tiếng Anh” cho người hiểu biết ít hơn có thể hiểu là một kỹ năng vô cùng giá trị. Nó đòi hỏi bạn phải chắt lọc những nội dung quan trọng nhất của ý tưởng. Việc này không chỉ giúp người ... »