Từ khoá: cấu hình môi trường

Cấu hình môi trường phát triển web sử dụng Vagrant, Ansible - Step by Step

Cấu hình môi trường phát triển web sử dụng Vagrant, Ansible - Step by Step

Nội dung: Mở đầu Giới thiệu về Vagrant, Ansible Cấu hình môi trường local step by step Cấu hình các server thật Kết luận Tài liệu tham khảo Mở đầu Trước hết mình muốn đề cập đến đối tượng đọc bài viết này: Là nhưng bạn đã có chút kiến thức về vagrant, ansible, Nếu đã là Master rồi thì không cần đọc cũng được :D. Hoặc là những bạn đang tìm hiểu về công nghệ này, hoặc là bạn đang làm việc với một môi trường đã được thiết lập bởi vagrant, ansible nhưng ai đó đã làm hết ... »

Wildcard SSL Certificates