Từ khoá: chatwork

Gửi email thông báo khi có tin nhắn Chatwork.

Gửi email thông báo khi có tin nhắn Chatwork.

Với mục đích nhằm thông báo tới khách hàng những tin nhắn quan trọng. Nhưng khách hàng lại lơ tơ mơ hoặc không thèm đọc tin nhắn kể cả khi tin nhắn được gửi đích xác đến riêng khách hàng và thậm chí là lười không thèm join room chat. Vậy nên phải tìm cách gửi mail spam cho bõ ghét. ... »

Wildcard SSL Certificates