Key words:cli

Xây dựng môi trường phát triển React App nhanh chóng

Xây dựng môi trường phát triển React App nhanh chóng

Đối với nhưng bạn mới tiếp xúc với React, việc chuẩn bị môi trường để phát triển một React App hoàn chỉnh không phải là điều dễ dàng nếu không có nhiều kinh nghiệm. Ví dụ, nếu muốn có một môi trường đơn giản: Cần local server nhanh chóng → config nhiều Có muốn sử dụng ES6 không? → config khá rắc rối Khi ra môi trường production thì sao? → chuyển đổi code (nếu là ES6) → nén thành file gọn nhẹ nhất có thể. Ở trên là 3 bước cơ bản nhất để có thể phát triển và cho ra mắt được ... »