Từ khoá: codeception

Test tự động các chức năng liên quan tới Mail và các API bên ngoài bằng Codeception

Test tự động các chức năng liên quan tới Mail và các API bên ngoài bằng Codeception

Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Codeception để viết test tự động , bạn nào chưa xem thì có thể tham khảo ở link bên dưới . https://vietnamlab.vn/blog/2016/12/21/gioi-thieu-ve-codeception-framework-testing/ Lần này mình sẽ giới thiệu về test tự động các chức năng lên kết với các service bên ngoài hoặc liên quan tới mail bằng cách sử dụng Codeception/PhantomJS . Với PhantomJS thì ... »

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Trong quá trình phát triển phần mềm luôn có phần testing, đặc biệt với PHP có một Framework testing nổi tiếng mà ai cũng biết đó là PHPUnit test, tuy nhiên nó vẫn còn những hạn chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một Framework testing mà nó bao gồm đầy đủ các tính năng của PHPUnit test và những tính năng khác mà PHPUnit test không có được, đó là Codeception. Codeception là một framework testing có hỗ trợ cho nhiều PHP framework chẳng hạn như Symfony, Laravel5, Yii2,  Zend Framework. Ngoài ra nó còn cung ... »

Wildcard SSL Certificates