Từ khoá: testing

Viết test cho RESTful API bằng Mocha và Chai

Viết test cho RESTful API bằng Mocha và Chai

Việc viết unit test đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của API mà ta phát triển. Mocha và Chai sẽ giúp chúng ta thực hiện được công việc đó dễ dàng hơn. Phạm vi bài viết không bao phủ toàn bộ tính năng của Mocha và Chai, mà được trình bày theo case study là ta viết 1 RESTful API bằng nodejs, sau đó áp dụng Mocha và Chai để viết test cho API mà ta vừa viết, đồng thời giải thích ý nghĩa của những hàm hay phương thức mà ta vừa sử dụng. ... »

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Trong quá trình phát triển phần mềm luôn có phần testing, đặc biệt với PHP có một Framework testing nổi tiếng mà ai cũng biết đó là PHPUnit test, tuy nhiên nó vẫn còn những hạn chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một Framework testing mà nó bao gồm đầy đủ các tính năng của PHPUnit test và những tính năng khác mà PHPUnit test không có được, đó là Codeception. Codeception là một framework testing có hỗ trợ cho nhiều PHP framework chẳng hạn như Symfony, Laravel5, Yii2,  Zend Framework. Ngoài ra nó còn cung ... »