Từ khoá: Diagram As Code

Diagram As Code: Tối Ưu Hóa Việc Trực Quan Hóa Hệ Thống với Diagrams

Diagram As Code: Tối Ưu Hóa Việc Trực Quan Hóa Hệ Thống với Diagrams

I. Giới thiệu:Diagram As Code là gì?Diagram As Code là một khái niệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nơi sơ đồ hệ thống được tạo và duy trì bằng code của các ngôn ngữ lập trình thay vì được tạo thủ công bằng các công cụ trực quan hóa truyền thống. Điều này có nghĩa là sơ đồ hệ thống được biểu diễn dưới dạng code, giúp các nhà phát triển có thể thực hiện và quản lý sơ đồ theo cách tương tự như việc quản lý source code.Với Diagram As Code, nhà phát ... »

Wildcard SSL Certificates