Key words:docker compose

Xây dựng môi trường đơn giản với Docker Compose

Xây dựng môi trường đơn giản với Docker Compose

Đối với mỗi quá trình phát triển một web application, việc xây dựng môi trường phát triển là không thể thiếu. Thời đại Devops chưa thực sự rõ ràng, các developer thường tự cài đặt trên máy thật của chính mình, như là cái XAMPP nếu code PHP, cài JDK với Java,... và cả các Database căn bản. Sau đó với sự ra đời của Vagrant, kết hợp với ứng dụng tạo máy ảo miễn phí Virtualbox, dần dần việc cài đặt trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, cô lập mức tới mức OS để giữ cho máy ... »

Docker hoá dễ dàng với Docker Compose

Docker hoá dễ dàng với Docker Compose

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu khái quát hoá về Docker theo hiểu biết của bản thân trong quá trình nghiên cứu về Docker. Như mình viết ở phần kết luận, để sử dụng Docker dễ dàng hơn thì những nhà phát triển Docker đã xây dựng những tool hữu ích để hỗ trợ. Hôm nay mình xin giới thiệu (lại) một tool gần như nhất thiết phải có nếu bạn muốn xây dựng môi trường và quản lí trong Docker hiệu quá đó là Docker Compose. Docker Compose là gì? Docker Compose, hay gọi ngắn gọn là ... »

Wildcard SSL Certificates