Từ khoá: docker compose

Docker hoá dễ dàng với Docker Compose

Docker hoá dễ dàng với Docker Compose

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu khái quát hoá về Docker theo hiểu biết của bản thân trong quá trình nghiên cứu về Docker. Như mình viết ở phần kết luận, để sử dụng Docker dễ dàng hơn thì những nhà phát triển Docker đã xây dựng những tool hữu ích để hỗ trợ. Hôm nay mình xin giới thiệu (lại) một tool gần như nhất thiết phải có nếu bạn muốn xây dựng môi trường và quản lí trong Docker hiệu quá đó là Docker Compose. Docker Compose là gì? Docker Compose, hay gọi ngắn gọn là ... »