Từ khoá: docker with nodejs

Nhập môn docker - Dockerizing a Node.js web app and Mysql

Nhập môn docker - Dockerizing a Node.js web app and Mysql

Nội dung: Mở đầu Tại sao nên dùng Docker Cài đặt Docker Các thành phần cơ bản của Docker Cài đặt và cấu hình Docker-compose Demo ứng dụng chat with Nodejs and mysql Kết luận Tài liệu tham khảo Mở đầu Khi bắt đầu tìm hiểu về docker, mình đã đọc nhiều bài blog và đều có một hoang mang là docker thật sự ghê gớm cùng với nhiều khái niệm khó nuốt. Với người có ít kinh nghiệm làm việc với máy ảo, ít kinh nghiệm về công nghệ ảo hóa thì thật sự đọc qua mấy bài blog ... »

Wildcard SSL Certificates