Key words:Elasticsearch

Giới thiệu MeiliSearch: Search engine Full-Text hiệu suất cao cho ứng dụng

Giới thiệu MeiliSearch: Search engine Full-Text hiệu suất cao cho ứng dụng

Phần 1: Giới thiệu MeiliSearch là gì? MeiliSearch là một search engine full-text mã nguồn mở được phát triển để cung cấp khả năng tìm kiếm hiệu suất cao trong ứng dụng web và di động. Được tạo ra bởi cộng đồng mã nguồn mở, MeiliSearch có mục tiêu là cung cấp một giải pháp tìm kiếm đơn giản, dễ sử dụng và mạnh mẽ cho các nhà phát triển và doanh nghiệp. Tại sao MeiliSearch quan trọng? MeiliSearch quan trọng trong việc tối ưu hóa tìm kiếm trong ứng dụng web và di động vì nó mang lại một ... »

Quản lý log với EFK (Elasticsearch + Fluentd + Kibana) Stack

Quản lý log với EFK (Elasticsearch + Fluentd + Kibana) Stack

Nội dung Giới thiệu Cơ chế hoạt động Tại sao phải dùng EFK Stack? Những lợi ích khi sử dụng EFK Stack Triển khai trong dự án thực tế Kết luận Tài liệu thamn khảo Giới thiệu Với những hệ thống lớn việc quản lý log và phân loại log bằng việc xem file log của server để xác định thông tin của log, phân loại log là khá khó khăn. Cần thiết phải có một công cụ quản lý log một cách tốt hơn, sớm phát hiện những lỗi phát sinh của server hoặc kiểm tra các thông tin ... »

Wildcard SSL Certificates