Từ khoá: Fintech

Fintech mỏ kim cương trong tương lai

Fintech mỏ kim cương trong tương lai

Như các bạn đã biết hệ thống hạ tầng thông tin như tốc độ đường truyền, 4G thập chí cả 5G thì công nghệ ứng dụng cũng phát triển rất nhanh. Một trong những lĩnh vực đang và sắp nở rộ trong thời gian tới đó chính là lĩnh vực tài chính đó chính là Fintech. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày tổng quan về fintech và những công nghệ dung trong lĩnh vực này I. Fintech là gì? Fintech là viết tắt của từ Financial Technology (dịch là Công nghệ tài chính). Hiểu đơn giản Fintech đề ... »

Wildcard SSL Certificates