Key words:galera

Những phương pháp hay khi sử dụng Galera Cluster

Những phương pháp hay khi sử dụng Galera Cluster

Galera Cluster là một trong những hệ thống Multimaster Cluster dựa trên cơ chế đồng bộ hóa, cách cài đặt và sử dụng đơn giản, mang tính trong suốt và có độ sẵn sàng cao. Galera Cluster tạo ra ưu thế khi có thể đọc ghi ở mọi node, vì lợi thế lớn đó sẽ mở ra thêm nhiều phương pháp hay để tối ưu hệ thống của chúng ta, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn. Bài viết này sẽ đề cập đến những phương pháp đó. 1. Load Balancing Sử dụng Load Balancing (LB) là một trong những ... »