Key words:go

Tạo gRPC server với Golang

Tạo gRPC server với Golang

1. Giới thiệu gRPC được phát triển bởi Google, là một khung RPC (Remote Procedure Calls) hiện đại hiệu suất cao, được sử dụng rộng rãi trong môi trường microservices hiện nay. gRPC sử dụng protobufs làm định dạng trao đổi thông điệp cơ bản và tận dụng HTTP/2, cho phép các tính năng như đa luồng và truyền dữ liệu hai chiều. Mặc dù gRPC tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, Go đặc biệt phổ biến và được công nhận là lựa chọn tiện lợi và thông dụng nhất. Bài viết này sẽ bắt ... »

Wildcard SSL Certificates